Úmluvu

Hledám varianty 'úmluvu' [ úmluvy (1) úmluvu (3) ]. Nalezeny 4 verše.
Jozue 2:14...život!" odpověděli ti muži. "Nesmíte ale naši úmluvu vyzradit. nám Hospodin tuto zem, zachováme se...
Jozue 2:20... jeho krev padne na naši hlavu. Kdybys ale naši úmluvu vyzradila, budeme tvé přísahy zproštěni." " se...
1. Samuel 20:23...posílá pryč. Hospodin je svědkem naší úmluvy navěky." David se tedy ukryl venku. Bylo novoluní...
Žalmy 55:21...Na svoje druhy můj přítel zaútočil, svoji úmluvu porušil. V ústech měl slova nad máslo lahodnější, v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |