Úlovků

Hledám varianty 'úlovků' [ úlovků (1) úlovku (3) úlovkem (1) úlovek (5) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 27:19...přikázal. Vstaň, prosím, posaď se a jez z mého úlovku, abys mi proto s chutí požehnal." Izák ale svému...
Genesis 27:25...Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi, se najímúlovku svého syna, abych ti s chutí požehnal." A tak mu...
Genesis 27:31...ji svému otci se slovy: "Vstaň, otče, a jezúlovku svého syna, abys mi proto s chutí požehnal." Izák,...
Genesis 49:27...z bratří! Benjamín jako dravý vlk ráno úlovek bude žrát a večer svou kořist rozdělí." Toto je...
Job 29:17...uměl zuby zvyrážet z čelistí jsem jim vyrval úlovek. Říkal jsem si: ‚Umřu v rodinném hnízdě, mých dnů...
Přísloví 12:27...darebáků ale končí blouděním. Lenoch si žádný úlovek neupeče, píle je pro člověka cenný majetek. Život je...
Izaiáš 5:29...lev, jako lvíčata spustí řev; zavrčí a chytí úlovek, odvlečou ho pryč a nikdo jim ho nevyrve. V ten den...
Amos 3:4...ve shodě? Řve snad v divočině lev, když nemá úlovek? Vrčí snad ve svém doupěti, když kořist nelapil?...
Nahum 2:13...a pro své lvice rdousil. Pelech měl plný úlovků, v doupěti samou kořist. "Hle, jsem proti tobě!"...
Lukáš 5:9...s ostatními byl totiž přemožen úžasem nad tím úlovkem ryb; stejně tak i Šimonovi společníci, Zebedeovi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |