Úlevě

Hledám varianty 'úlevě' [ úlevy (4) úlevu (3) úlevě (1) úleva (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 5:29...182 let, zplodil syna a dal mu jméno NoeÚleva, neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny...
Exodus 8:11...zemi naplnil hrozný puch. Když ale farao pocítil úlevu, znovu se zatvrdil. Jak Hospodin předpověděl,...
Job 3:18...všichni zdeptaní. Také i vězni tam najdou úlevu, neuslyší tam pokřik biřiců. Malí i velcí jsou tam...
Job 14:14...dny své těžké roboty čekal bych na chvíli  úlevy! Zavolal bys a se ti ohlásil, po díle svých rukou...
Jeremiáš 45:3...trápení. jsem vyčerpán naříkáním a nedocházím úlevy.' Hospodin mi řekl, abych ti vyřídil: Tak praví...
Pláč 3:56...můj křik: "Neodvracej se, když k tobě volám po úlevě!" Když jsem volal, přiblížil ses a říkal jsi mi:...
Ezechiel 5:13... rozhořčení proti nim se utiší a dojdu úlevy. můj hněv proti nim opadne, poznají, že jsem ve...
Ezechiel 14:23...jejich způsoby a jejich skutky, dojdete díky nim úlevy, neboť poznáte, že nic z toho, co jsem v tom městě...
Micheáš 1:12... Obyvatelé Marotu jen trnou, čekají, kdy přijde úleva; Hospodin ale seslal pohromu k bráně Jeruzaléma. Do...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |