Úkryty

Hledám varianty 'úkryty' [ úkryty (3) úkrytu (3) úkrytem (2) úkrytech (1) úkryt (7) ]. Nalezeno 16 veršù.
Deuteronomium 32:38... vstanou, aby vám pomohli, se vám stanou úkrytem! Prohlédněte - , jen jsem jediný a není Boha...
Soudců 6:2...tak krutě, že si Izraelci před nimi dělali úkryty v horách a jeskyních a opevňovali se na...
1. Samuel 19:2...si prosím dávej pozor. Schovej se a zůstaňúkrytu. půjdu se svým otcem na pole, kde budeš, a...
1. Samuel 23:14... ukončil tažení. David pak pobýval v pouštních úkrytech na horách pouště Zif. Saul ho sice pořád hledal,...
1. Samuel 23:23... A tak si obhlédněte a prověřte všechny úkryty, kde by se mohl skrývat. si budete jistí, vraťte...
2. Samuel 22:3... tvrz a záchrana! Můj Bůh je skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, skrýš,...
Job 38:40...nasytit, když se krčí ve svých peleších, kdyžúkrytu v houští číhají? Kdo připravuje pokrm krkavci, když...
Žalmy 11:1...předního zpěváka. Žalm Davidův. Hospodin je můj úkryt - proč mi říkáte: "Do hor svých, ptáčku, měl bys...
Žalmy 17:8...oka opatruj, ve stínu tvých křídel kéž úkryt naleznu před ničemy, kteří chtějí napadnout, před...
Žalmy 18:3... tvrz, záchrana! Můj Bůh je skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad. Vzýval...
Žalmy 31:21...v tebe doufají, všem lidem na odiv! Skrýváš jeúkrytu svojí tváře před lidskou hrubostí, chováš je v...
Žalmy 57:2...se nade mnou, Bože, smiluj se, vždyť jsi mým úkrytem! Do stínu tvých křídel schovám se, než zkáza pomine...
Izaiáš 4:6...přístřeší a stín před denním horkem a útočištěúkryt před bouří a deštěm. Svému milému zpívat chci...
Izaiáš 28:17...olovnici vezmu spravedlnost; kroupy pak smetou úkryt vašich lží, vaši skrýš voda zatopí. Zrušena bude vaše...
Izaiáš 32:2...Každý z nich bude jak skrýše před větremúkryt před deštěm, jako potoky vody v pustině a stín mocné...
Jeremiáš 49:10... však Ezaua svléknu donaha, odhalím jeho úkryty, se neschová! Jeho děti i příbuzní budou zničeni,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |