Úkladům

Hledám varianty 'úkladům' [ úklady (8) úkladům (3) úkladech (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Žalmy 10:2...Ničemové ve své pýše honí chudáky, vymýšlejí úklady, aby je lapili! Svým vlastním chtíčem se ničemové...
Žalmy 21:12...z lidí vymizí! Ano, chystali na tebe špatnostúklady vymýšleli, ale nic nezmohou! Ano, ty je obrátíš...
Žalmy 64:3... před hrozbou nepřátel ochraňuj. Před úklady zlých prosím ukryj, před vzpourou tlupy zločinců!...
Jeremiáš 11:19...beránek vedený na porážku, netušil jsem, jaké úklady na chystají: "Porazme strom i s ovocem, ze země...
Pláč 3:60... jak se mi pořád mstí, jak na chystají samé úklady. Slyšel jsi, Hospodine, jejich urážky, všechny...
Pláč 3:61... Slyšel jsi, Hospodine, jejich urážky, všechny úklady, jež na chystají, řeči těch, kdo na útočí, a...
Daniel 11:24...rozdělí kořist, lup a bohatství. Bude chystat úklady i proti pevnostem - ale jen načas. Sebere sílu a...
Daniel 11:25...nesmírně početné vojsko, ale bude poražen skrze úklady nachystané proti němu. Zahubí ho ti, kteří jedí z...
Skutky 9:24...se dohodli, že ho zabijí. Saul se ale o jejich úkladech dozvěděl. Brány byly hlídány dnem i nocí, protože...
Skutky 20:3...se chystal odplout do Sýrie, ale kvůli židovským úkladům se rozhodl vrátit přes Makedonii. Doprovázeli ho:...
Skutky 20:19...mnoha zkoušek, které potkaly kvůli židovským úkladům; jak jsem vám nezamlčel nic užitečného, ale kázal...
Efeským 6:11...Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |