Úhony

Hledám varianty 'úhony' [ úhony (8) ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Samuel 22:24...jsem se nevzdálil, zůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se hříchů svých. Hospodin odměnil za...
Žalmy 7:9..., Hospodine, vždyť jsem nevinný, jsem bez úhony, můj Nejvyšší! Ukonči podlost ničemných,...
Žalmy 18:24...jsem se nevzdálil, zůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se hříchů svých. Hospodin odměnil za...
Efeským 5:27...jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá...
Koloským 1:22...vás před sebou postavil svaté, bez poskvrnyúhony - pokud ovšem zůstáváte pevně ukotveni ve víře a...
1. Tesalonickým 3:13...vaše srdce ve svatosti, abyste před ním byli bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho...
1. Tesalonickým 5:23...a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten, který...
1. Timoteus 6:14...přikázání zachovával bez poskvrny. Zůstaň bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše Krista, který...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |