Úhelný

Hledám varianty 'úhelný' [ úhelným (7) úhelný (5) ]. Nalezeno 12 veršù.
Job 38:6...zapuštěny její základy? Kdo položil její kámen úhelný, když jitřní hvězdy sborem zpívaly a všichni Boží...
Žalmy 118:22...Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div...
Izaiáš 28:16...na Sionu kámen prubířský, kámen ušlechtilýúhelný, základ nepohnutelný; kdokoli se na něj spolehne,...
Jeremiáš 51:26... obrátím v horu popela! Nevezmou z tebe kámen úhelný ani kámen pro základy. Ano, zůstaneš pustý navěky,...
Zachariáš 10:4...učiní slavného koně do války. Z něj vzejde kámen úhelný, z něj stanový kolík, z něj bude luk do bitvy, z něj...
Matouš 21:42...‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div...
Marek 12:10...Písmo? ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div...
Lukáš 20:17...psáno: ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným'? Kdokoli na ten kámen padne, ten se roztříští. Na...
Skutky 4:11...vámi staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným.' V nikom jiném není spása - na světě není lidem...
Efeským 2:20...postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba...
1. Petr 2:6... V Písmu přece stojí: "Hle, pokládám na Sionu úhelný kámen vyvolený a vzácný, a kdokoli věří v něj, se...
1. Petr 2:7..."Kámen staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným," a také "Kámen úrazu a skála pohoršení." To platí...

Slova obsahující úhelný: úhelný (5) úhelným (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |