Úžasný

Hledám varianty 'úžasný' [ úžasný (1) úžasnou (5) úžasného (1) úžasné (3) úžasná (5) ]. Nalezeno 15 veršù.
Exodus 15:11...Hospodine? Kdo je jako ty - mohutný ve svatostiúžasný ve chvalách, konající divy? Napřáhls pravici, země...
2. Samuel 1:26...- jak jsem miloval! Tvá láska ke mně byla úžasná, vzácnější nežli láska žen. Jak padli hrdinové, jak...
Job 10:16...se narovnal, budeš honit jako lev, svou úžasnou sílu na znovu prokážeš. Postavíš další svědky...
Žalmy 31:22...hádavými jazyky. Požehnán buď Hospodin - svou úžasnou lásku ke mně projevil, když jsem byl ve městě...
Žalmy 45:5...pokory spravedlivou věc - tvá pravice zmůže věci úžasné! Tvé šípy, králi, ostré jsou, národy skolí před...
Žalmy 119:18...slovo abych naplnil! oči otevři, abych uviděl úžasné věci ve tvém Zákoně. Na zemi jsem jen cizincem, své...
Žalmy 119:129...nenávidím každou cestu lži! Tvá svědectví jsou úžasná, to proto je chci zachovat! Tvé slovo s sebou...
Izaiáš 40:26...všechny do počtu? nesmírnou sílu, jeho moc je úžasná - nikdy mu nechybí ani jediná! Proč tedy říkáš,...
Zachariáš 11:13... Tehdy mi Hospodin řekl: "Hoď to hrnčířovi - tu úžasnou cenu, kterou ocenili!" Vzal jsem tedy těch...
2. Korintským 4:7...v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží, a ne z nás. Ze všech stran zakoušíme...
2. Korintským 8:2...překypující radost a hluboká chudoba přerostlyúžasnou štědrost. Mohu dosvědčit, že z vlastní vůle dávali,...
2. Korintským 12:7... než co u vidí nebo ode slyší. Aby mi ta úžasná zjevení příliš nestoupla do hlavy, byl mi dán do...
2. Tesalonickým 1:9...bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci. V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými...
Židům 4:14...Toho, jemuž musíme složit účet. Když máme tak úžasného velekněze - Božího Syna Ježíše, který vešel do...
Jakub 4:6...nás přebývá, vede k nevraživosti? Naopak, nabízí úžasnou milost! Říká přece: "Bůh se staví proti pyšným,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |