Úřad

Hledám varianty 'úřad' [ úřadu (5) úřad (6) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 40:13... za tři dny farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi podávat pohár, jako jsi to dělával,...
Genesis 40:21...vrchního pekaře. Vrchnímu číšníkovi vrátil jeho úřad, takže znovu podával pohár faraonovi, ale vrchního...
Genesis 41:13...nám vyložil, tak se stalo: mně byl vrácen můj úřad a pekař byl oběšen." Farao si tedy dal Josefa zavolat....
2. Letopisů 24:11...truhlici pravidelně odnášeli do královského úřadu, kde královský písař se zástupcem nejvyššího kněze...
Ester 2:21...pěstounem. V době, kdy Mordechaj zastával svůj úřad v kancléřství, chystali se dva nespokojenci vztáhnout...
Izaiáš 22:19...Z tvého postavení vyženu, budeš zbaven svého úřadu! V ten den povolám svého služebníka Eliakima, syna...
Lukáš 1:9...Bohem kněžskou službu. Podle zvyku kněžského úřadu na něj padl los, aby vešel do Hospodinova chrámu a...
Skutky 16:19...se Pavla a Silase a táhli je na náměstí před úřad. Přivedli je k městským správcům a řekli: "Tito lidé...
Skutky 24:27... aby si pohovořili. Po dvou letech Felixeúřadu vystřídal Porcius Festus. Felix se ovšem chtěl...
Židům 7:5...kořisti! Synové Leviho, kteří zastávají kněžský úřad, mají podle Zákona oprávnění přijímat desátky od lidu,...
Židům 7:23...být mnoho, protože jim smrt bránila zůstatúřadu, ale jeho kněžství je trvalé, protože žije navěky...

Slova obsahující úřad: úřad (6) úřadu (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |