Účet

Hledám varianty 'účet' [ účty (6) účet (5) ]. Nalezeno 11 veršù.
Soudců 7:2...do rukou, aby se Izrael nechlubil na můj účet a neříkal: ‚Zvítězili jsme díky své síle.' Proto teď k...
Nehemiáš 5:18...z okolních národů. Každý den se na můj účet podával jeden býk, šest vybraných ovcí a množství...
Izaiáš 65:7...na návrších, za tehdejší skutky s nimi vyrovnám účty, naplním jejich klín. Toto praví Hospodin: Jako když v...
Matouš 12:36...slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn...
Matouš 18:23...králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu...
Lukáš 16:2...ho tedy a řekl mu: ‚Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého počínání, neboť budeš propuštěn.' Správce si...
Římanům 14:12...se vyzná Bohu." Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe. Přestaňme proto soudit jedni druhé....
Filipským 4:17...ale, aby rostl zisk, který se připisuje na váš účet. Potvrzuji, že jsem vše dostal a ještě mi zbývá; ...
Židům 4:13...a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet. Když máme tak úžasného velekněze - Božího Syna Ježíše...
Židům 13:17...vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. to mohou dělat s radostí, a ne s naříkáním - to by...
1. Petr 4:5...divné a pomlouvají vás. Jednou však musí složit účty Tomu, který je připraven soudit živé i mrtvé. Proto...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |