Účastnili

Hledám varianty 'účastnili' [ účastnit (3) účastnili (1) účastní (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 36:8...než dost! Nejnadanější z řemeslníků, kteří se účastnili stavby, pak pro Příbytek připravili deset pruhů...
Lukáš 2:42... Také když mu bylo dvanáct let, putovali se účastnit slavnosti jako obvykle. Když svátky skončily a oni...
Skutky 3:1... Petr a Jan se jednou ve tři hodiny šli účastnit odpoledních modliteb v chrámu. Právě tam byl...
2. Korintským 9:8...ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno: "Rozdělil...
Židům 9:9...očistit svědomí toho, kdo se bohoslužby účastní. Všechna ta tělesná pravidla o pokrmech, nápojích a...
Juda 1:12...hyzdí vaše hody lásky, kterých se bezostyšně účastní. Jsou to pastýři pečující sami o sebe, jsou to...

Slova obsahující účastnili: účastnili (1) zúčastnili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |