Účastí

Hledám varianty 'účastí' [ účastí (1) účast (4) ]. Nalezeno 5 veršù.
Deuteronomium 7:16...Hospodin, tvůj Bůh, dává. Nebudeš na hledětúčastí - tak by ses octl v pasti a nakonec sloužil jejich...
Skutky 8:21...Boží dar jde koupit za peníze? Nemáš podíl ani účast na téhle věci, protože tvé srdce není před Bohem...
Filipským 3:10...na víře. Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšeníúčast na jeho utrpení! Chci se s ním ztotožnit i v jeho...
1. Timoteus 5:22... Na nikoho nevkládej ruce ukvapeně a neměj účast na cizích hříších; zachovávej si čistotu. Nepij ...
2. Petr 1:4...a veliká zaslíbení, abyste skrze získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |