Údolní

Hledám varianty 'údolní' [ údolní (5) ]. Nalezeno 5 veršù.
Deuteronomium 34:3...území Judy ke Středozemnímu moři, Negevúdolní rovinu Palmového města Jericha po Coar. Hospodin...
2. Letopisů 26:9...Uziáš postavil a opevnil věže nad NárožníÚdolní branou a také v rohu hradeb. Rovněž na poušti...
Nehemiáš 2:13...toho, na němž jsem jel sám. Tu noc jsem se vydal Údolní branou kolem Dračího pramene a k Hnojné bráně....
Nehemiáš 2:15...hradby. Pak jsem se obrátil zpět, prošel Údolní bránou a vrátil se. Hodnostáři netušili, kde jsem...
Nehemiáš 3:13... správce poloviny jeruzalémského okresuÚdolní bránu opravoval Chanun a obyvatelé Zanoachu. Když ji...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |