Úc

Hledám varianty 'úc' [ úc ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 10:23... Ašur, Arpakšad, Lud a Aram. Synové AramoviÚc, Chul, Geter a Mešek. Arpakšad zplodil Šelacha a Šelach...
Genesis 36:28...Ecerovi: Bilhan, Zavan a Akan. Synové DišanoviÚc a Aran. Toto jsou kmeny Chorejců: kmen Lotan, kmen Šobal...
1. Letopisů 1:17... Ašur, Arpakšad, Lud a Aram. Synové AramoviÚc, Chul, Geter a Mešek. Arpakšad zplodil Šelacha a Šelach...
1. Letopisů 1:42...Ecerovi: Bilhan, Zavan, Jakan. Synové DišanoviÚc a Aran. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi...
Job 1:1...se o rozkvět všeho jejich potomstva. V zemi Úc žil muž jménem Job. Ten muž byl bezúhonný a poctivý,...
Jeremiáš 25:20...a všemi přimíšenými cizinci; všechny krále země Úc; všechny krále filištínské země, Aškelon, Gazu, Ekron i...
Pláč 4:21...se a vesel, Dcero edomská, jež bydlíš v zemi Úc. I ty se však dočkáš kalicha - opiješ se a svlékneš...

Slova obsahující úc: úc (7) úce (1) úcta (14) úctě (32) úctou (10) úctu (9) úcty (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |