Ábela

Hledám varianty 'ábela' [ ábelovi (1) ábela (4) ábel (4) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 4:2..."Získala jsem od Hospodina muže!" Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale...
Genesis 4:4...přinesl Hospodinu oběť z plodů země, zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich...
Genesis 4:8...A když byli na poli, Kain se na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se...
Genesis 4:9...bratra Ábela vrhl a zabil ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím," odpověděl. "Jsem...
Genesis 4:25...si totiž: "Bůh mi dal jiného potomka náhradou za Ábela, kterého zabil Kain." Také Setovi se pak narodil syn...
Matouš 23:35...krev prolitá na zemi - od krve spravedlivého Ábela po krev Zachariáše, syna Berechiášova, kterého...
Židům 11:4...co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného. Vírou Ábel přinesl Bohu lepší oběť nežli Kain. Díky byl uznán...

Slova obsahující ábela: ábela (4) zerubábela (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |