Ábel

Hledám varianty 'ábel' [ ábelovi (1) ábela (4) ábel (4) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 4:2..."Získala jsem od Hospodina muže!" Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale...
Genesis 4:4...přinesl Hospodinu oběť z plodů země, zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich...
Genesis 4:8...A když byli na poli, Kain se na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se...
Genesis 4:9...bratra Ábela vrhl a zabil ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím," odpověděl. "Jsem...
Genesis 4:25...si totiž: "Bůh mi dal jiného potomka náhradou za Ábela, kterého zabil Kain." Také Setovi se pak narodil syn...
Matouš 23:35...krev prolitá na zemi - od krve spravedlivého Ábela po krev Zachariáše, syna Berechiášova, kterého...
Židům 11:4...co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného. Vírou Ábel přinesl Bohu lepší oběť nežli Kain. Díky byl uznán...

Slova obsahující ábel: ábel (4) ábela (4) ábelova (1) ábelovi (1) ábelovy (1) bábel (2) ďábel (19) ďábelská (1) jezábel (21) jezábelina (1) zerubábel (7) zerubábela (6) zerubábelem (3) zerubábeli (2) zerubábelově (1) zerubábelovi (5) zerubábelovy (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |