Vniveč

Hledám pøesnì 'vniveč'. Nalezeno 9 veršù. Další varianty: vniveč
Numeri 24:22... na skále leží hnízdo tvé. Přesto však přijde vniveč, Kaine, jen co Ašur vezme do zajetí." Potom...
2. Samuel 15:31..."Hospodine, obrať prosím Achitofelovu radu vniveč!" Když David dorazil na vrchol hory, kde bylo zvykem...
Žalmy 1:6...poctivých dobře zná Hospodin, cesta ničemných se vniveč obrátí. Proč vzbouřily se národy a lidé vymýšlejí...
Žalmy 5:7...zpupní, v nenávisti máš všechny zlosynyVniveč obracíš všechny lháře - vrahy a podvodníky si...
Žalmy 33:10... Záměry národů Hospodin kazí, lidské úmysly vniveč obrací. Hospodinův záměr však obstojí navždy, úmysly...
Přísloví 10:28...spravedlivých končí radostí, naděje darebáků se vniveč obrátí. Hospodinova cesta je oporou poctivého, pro...
Izaiáš 40:23... roztahuje je jako stan k bydlení. On panovníky vniveč obrací, soudcové země jsou pro něj nicotní. Sotva...
Izaiáš 44:25...mudrce vrhá v zmatek a jejich vědění obrací vniveč, který potvrdí, co říká jeho služebník, a předpověď...
1. Korintským 1:28...světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to, co je, aby se před Bohem nikdo nechlubil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |